Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

An automated research complex on theoretical mechanics

Published: 09.12.2014

Authors: Dubinin V.V., Vitushkin V.V.

Published in issue: #12(36)/2014

DOI: 10.18698/2308-6033-2014-12-1343

Category: Engineering education

The article presents a novel automated research complex on the basic parts of the theoretical mechanics and the theory of oscillations that corresponds to up-to-date level of scientific investigations and educational process. The complex makes possible mathematical modeling and physical simulation of real physical processes using model installations, specifically those of main processes in industrial objects. The installations are equipped with necessary measuring and control elements, as well as computers and corresponding software.


References
[1] Dubinin V.V. Fizicheskiy eksperiment v nekotorykh zadachakh mekhaniki [Physical experiment in some problems of mechanics]. Trudy zonalnogo soveschaniya-seminara zaveduyuschikh kafedrami teoreticheskoy mekhaniki Tsentralnogo i Privolzhskogo federalnykh okrugov RF [Works of the zonal meeting-seminar of the heads of the departments of Theoretical Mechanics of the Central and Volga federal districts of the Russian Federation.]. Ulyanovsk, 2002, pp. 14-15.
[2] Dubinin V.V., Vitushkin V.V., Nazarenko B.P. Sovremennyi laboratornyi kompleks po teoreticheskoy mekhanike. Sbornik Integratsiya obrazovaniya, nauki i proizvodstva [The modern laboratory facilities on theoretical mechanics. Coll. Integration of education, science and industry]. Materialy sektsionnogo zasedaniya Mezhdunarodnoy konferentsii IX Mezhdunarodnogo foruma "Vysokie tekhnologii XXI veka " [Materials of the sectional meeting of Int. Conf. IX Int. Forum "High Technologies of XXI Century"]. Moscow, April 23, 2008. Moscow, BMSTU, 2008, pp. 153-156.
[3] Dubinin V.V., Vitushkin V.V., Dubrovina G.I. Fizicheskiy eksperiment, matematicheskoe modelirovanie i informatsionnye metody obrabotki dannykh v mekhanike. Mekhanika. Nauchnye issledovaniya i uchebno-metodicheskie razrabotki [Physical experiment, mathematical modeling and information processing techniques in mechanics. Mechanics. Research and learning aids]. Mezhdunarodnyi cbornik nauchnykh trudov [Int. Coll. of scientific papers]. Gomel, BSUT Publ., 2009.
[4] Dubinin V.V., Vitushkin V.V. Inzhenernyi zhurnal: nauka i innovatsii - Engineering Journal: Science and Innovations, 2012, iss. 7. Available at: http://engjournal.ru/articles/286/286.pdf