Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Innovative methods for obtaining artificial roughness on the surfaces of heat-loaded parts of the liquid rocket engine combustion chambers

Published: 09.04.2020

Authors: Ryazantsev A.Yu., Yukhnevich S.S., Shirokozhukhova A.A.

Published in issue: #4(100)/2020

DOI: 10.18698/2308-6033-2020-4-1971

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Thermal, Electric Jet Engines, and Power Plants of Aircrafts

The paper shows the applications of combined processing in the manufacture of parts and assembly units of liquid rocket engines in the aerospace industry. The most effective methods of obtaining artificial roughness on the surfaces of special equipment products are considered. Empirical studies of changes in the physical and mechanical properties of the material are performed using various methods of combined processing. Qualitative and quantitative relationships between the hydraulic characteristics of the rocket engine combustion chamber manufactured using the combined method, and the quality of the surface layer of the product are described and formalized. The analysis of modern processing methods is performed, and the latest methods for obtaining artificial roughness on the surfaces of rocket engine parts are presented. The relevance and need for the use of high-end technology in obtaining surface layers of products included in the structure of the combustion chamber of liquid rocket engines are proved. The results obtained allow significant expanding the technological capabilities of production, as well as appreciable improving the technical characteristics of special equipment products in the aerospace industry.


References
[1] Bondar A.V. Kachestvo i nadezhnost [Quality and Reliability]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2007, 308 p.
[2] Vorobey V.V., Loginov V.E. Tekhnologiya proizvodstva zhidkostnykh raketnykh dvigateley [Liquid-propellant rocket engine technology]. Moscow, MAI Publ., 2001, 496 p.
[3] Gordon A.M., Yukhnevich S.S., Gribanov A.S., Portnykh A.I. Spetsialnye tekhnologii. Ocherki proizvodstva zhidkostnykh raketnykh dvigateley. Nauchno-yubileynyy sbornik. Voronezhskyy mekhanicheskyy zavod — filial GKNPTs imeni M.V. Khrunicheva [Special technology. Essays on the production of liquid rocket engines. Scientific anniversary collection. Voronezh mechanical plant — a branch of Khrunichev State Research and Production Space Center]. Voronezh, JSC “Voronezhskaya oblastnaya tipografiya” Publ., 2013, pp. 65–80.
[4] Ryazantsev A.Yu., Yukhnevich S.S. Use of combined methods of treatment to obtain artificial roughness on the parts surfaces. MATEC Web of Conferences: International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE 2018), 2018, vol. 224, art. 01058. DOI: 10.1051/matecconf/201822401058
[5] Ryazantsev A.Yu., Barkalov M.V. Ispolzovanie kombinirovannykh metodov obrabotki pri eksperimentalnoy otrabotke izdeliy raketno-kosmicheskoy tekhniki [Using combined methods of processing during experimental testing of rocket and space equipment]. Sbornik statey VI Nauchno-tekhnicheskoy konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistov Tsentra upravleniya poletami [Collection of articles of the VI Scientific and technical conference of young scientists and specialists of the Mission Control Center]. Korolev, TsNIIMash. Publ., 2016, pp. 42–48.
[6] Akulich N.V. Protsessy proizvodstva chernykh i tsvetnykh metallov i ikh splavov [Processes of manufacture of ferrous and non-ferrous metals and their alloys]. Gomel, 2008, 270 p.
[7] Lubimov V.V., Sundukov V.K. Sovremennye naukoemkie tekhnologii — Modern high technologies, 2004, no. 1, pp. 77–79.
[8] Ryazantsev A.Yu., Yukhnevich S.S., Porotikov V.A. Sposob polucheniya iskusstvennoy sherokhovatosti na poverkhnosti detali kombinirovannym metodom obrabotki [Method for obtaining an artificial roughness on the surface of a workpiece by a combined processing method]. Inventor’s certificate RF no. 2618594, MPK V23N Publ., May 4, 2017, Bull. no. 13, 4 p.
[9] Anikeev V.N., Dokukin M.Yu. Inzhenernyy vestnik — Engineering Bulletin, 2013, no. 2, pp. 3–4.
[10] Smolentsev V.P., Koptev I.T., Kuznetsov I.Yu., Titov A.V., Osekov A.N. Sposob polucheniya lokalnogo uchastka okhlazhdeniya teplonagruzhennoy detail [Method of obtaining a local cooling section of a heat-loaded workpiece]. Inventor’s certificate RF no. 2464137, MPK V23N Publ. October 20, 2012, Bull. no. 29, 6 p.
[11] Smolentsev E.V., Kadyrmetov A.M., Kondratyev M.V. Optimization of process of application plasma hardening coating. MATEC Web of Conferences: International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE 2018), 2018, vol. 224, art. 03009. https://doi.org/10.1051/matecconf/201822403009
[12] Pisarev A.V. Upravlenie tekhnologicheskimi pokazatelyami obrabotki elektrodom-shchetkoy. [Control of technological indicators of processing by brush electrode]. Sbornik trudov Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Netraditsionnye metody obrabotki” [Proceedings of the International scientific-technical Conference “Non-traditional processing methods”]. Voronezh, 2002, pp. 22–31.
[13] Smolentsev V.P., Yukhnevich S.S., Mozgalin V.L. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta — Bulletin of Voronezh State Technical University, 2017, vol. 13, no. 2, pp. 128–131.
[14] Smolentsev V.P., Grebenshchikov A.V., Yukhnevich S.S., Kotukov V.I. Mekhanizm impulsnykh vozdeystviy tverdykh tel pri kombinirovannoy obrabotke [Mechanism of pulsed interactions of solids under combined treatment]. Mezhvuzovskiy sbornik [Interuniversity collection]. Voronezh, Voronezh State Technical University Publ., 2014, vol. 13, pp. 12–18.
[15] Smolentsev E.V. Surface profiling in mating parts by com¬bined nonabrasive finishing. MEACS 2017 IOP Con¬ference Series: Materials Science and Enginee-ring, 2017, vol. 124 no. 1, p. 177, art. 012132. DOI: 10.1088/1757-899X/177/1/012132
[16] Fomin A.A., Gusev V.G., Sattarova Z.G. Solid State Phenomena, 2018, vol. 284, pp. 281–188. DOI: 10.4028/www.scientific.net/ssp.284.281
[17] Ryazantsev A.Yu., Smolentsev E.V., Gritsyuk V.G., Shirokozhukhova A.A. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta — Bulletin of Voronezh State Technical University, 2019, vol. 15, no. 5, pp. 111–117.
[18] Taylor E.J., Inman M. Electrochemical Society Interface, 2014, vol. 23, no. 3, pp. 57–61.
[19] Smolentsev V.P., Boldyrev A.I., Smolentsev E.V., Boldyrev A.A., Mozga-lin V.L. Production of Transitional Diffused Layers by Electrospark Coating. Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 327, art. 042015. DOI: 10.1088/1757-899X/327/4/042015