Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Experimental estimation of residual propellant in the fuel tanks with innertank capillary devices for spacecraft propulsion systems

Published: 10.12.2019

Authors: Sapozhnikov V.B., Polyanskiy A.R., Korolkov A.V., Konstantinov S.B., Alexandrov L.G.

Published in issue: #12(96)/2019

DOI: 10.18698/2308-6033-2019-12-1941

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Thermal, Electric Jet Engines, and Power Plants of Aircrafts

The paper presents the results of experimental studies of the processes of emptying the fuel tanks of spacecraft liquid rocket propulsion systems at the final stages of free (undisturbed) flight in tanks with innertank capillary devices (IT CD). On the basis of the analysis of the emptying process, the dimensionless complex structure is formed. The complexes determine the dependence of the residual propellant on the physical properties of the propellant and the parameters of the IT CD. Experimental studies were performed on the weightlessness stand, using the principle of realization of the conditions of reduced weight in tested equipment free fall. The results of the experimental studies have shown that the main criterion determining the value of residual propellant is the Froude number. The criterion equation for determination of residual propellant is obtained. The influence of viscosity and surface tension of the propellant on the value of residual propellant begins to affect at the values of the Froude numbers exceeding 104.


References
[1] Korolkov A.V., Partola I.S., Sapozhnikov V.B. Teoreticheskie osnovy razrabotki I eksperimentalnoy otrabotki kapillyarnykh zabornykh ustroystv s minimalnymi ostatkami topliva [Theoretical bases of development and experimental testing of capillary intake devices with minimal fuel residues]. In: Sbornik. Nauchno-tekhnicheskie razrabotki OKB-23 – “Salut” [Collection of research papers. Scientific and technical developments SDB-23-DB “Salyut”]. Moscow, Vozdushnyy transport Publ., 2006, pp. 313–319.
[2] Korolkov A.V., Menshokov V.A., Partola I.S., Sapozhnikov V.B. Forestry Bulletin, 2007, no. 2 (51), pp. 35–40.
[3] Sapozhnikov V.B., Grishko Ya.P., Korolkov A.V., Bolshakov V.A., Novikov Yu.M., Konstantinov S.B., Martynov M.B. Vestnik Sibirskogo Gosudarstvennogo Aerokosmicheskogo Universiteta imeni akademika M.F. Reshetneva — Vestnik. Scientific Journal of Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev, 2011, no. 3 (36), pp. 122–126.
[4] Korolkov A.V., Sapozhnikov V.B. Raschetno-teoreticheskaya i eksperimentalnaya otsenka rabotosposobnosti kombinirobannykh poristo-setchatykh materialov v kachestve kapillyarnykh zabornykh ustroystv toplivnykh bakov zhidkostnykh raketnykh dvigatelnykh ustanovok [Computational-theoretical and experimental performance evaluation of the combined porous-mesh materials as capillary intake devices of fuel tanks of liquid rocket propulsion systems]. XI Mezhdunarodnaya konferentsiya “aviatsiya i kosmonavtika – 2012”. Moskva, 13–15 noyabrya 2012 g. Tezisy dokladov [11th International Conference “Aviation and Cosmonautics-2012”. Moscow, November 13–15, 2012, Abstracts]. St. Petersburg, Masterskaya pechati Publ., 2012, pp. 220–221.
[5] Aleksandrov A.A., Khartov V.V., Novikov Yu.M., Krylov V.I., Yagodnikov D.A. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Mashinostroyeniye — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Mechanical Engineering, 2015, no. 6 (105), pp. 130–142.
[6] Avraamov N.I., Korolkov A.V., Maslov V.A., Sapozhnikov V.B. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Mashinostroyeniye — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Mechanical Engineering, 2019, no. 3, pp. 4–16.
[7] Sapozhnikov V.B., Menshokov V.A., Partola I.S., Korolkov A.V. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Mashinostroyeniye — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Mechanical Engineering, 2006, no. 2(63), pp. 78–88.
[8] Sapozhnikov V.B., Korolkov A.V. Sovremennaya Nauka: Issledovaniya, idei, rezultaty, tekhnologii — Modern Science: Researches, Ideas, Results, Technologies, 2014, no. 1 (14), pp. 60–65.
[9] Vargaftik N.B. Spravochnik po teplofizicheskim svoystvam gazov i zhidkostey [Handbook on thermophysical properties of gases and liquids]. Moscow, Nauka Publ., 1972, 720 p.
[10] Belyaev N.M. Raschet pnevmogidravlicheskikh system raket [Calculation of pneumatic-hydraulic rocket systems]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1983, 219 p.