Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Methods and algorithms for solving the problem of selecting boundary points of aircraft basing areas

Published: 28.07.2022

Authors: Kazakov G.V., Terentyev O.S.

Published in issue: #7(127)/2022

DOI: 10.18698/2308-6033-2022-7-2197

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Aircraft Dynamics, Ballistics, Motion Control

The paper considers a set of methods and algorithms that allows determining the geodetic coordinates of the vertices of a convex polygon (with the number of vertices not exceeding a given one), limiting the initial set of points with known geodetic coordinates. When solving the problem, we developed the following: an algorithm for determining the geodetic coordinates of the polygon vertices; proposals for improving the methodology for constructing the boundaries of the area where points of the aircraft basing areas are located; algorithms for determining the set of points that are the vertices of a convex polygon that limits the initial set of points; an algorithm for reducing the number of vertices of a convex polygon; methods for selecting points by direction and by range; a method for determining the angle at the vertex of a polygon; a method for determining the geodetic coordinates of the vertices of a polygon that do not belong to the original set of points. To effectively solve the problem, we examined several different algorithms, e.g. the Jarvis March algorithm and the Graham scan. The use of the above methods and algorithms makes it possible to determine the geodetic coordinates of the vertices of a convex polygon (with the number of vertices not exceeding a given one), limiting the initial set of points with known geodetic coordinates, and increases the validity and accuracy of determining the geodetic coordinates of the boundary points of the aircraft basing areas.


References
[1] Zakharov V.L., Sokolov A.V. Voennaya mysl (Military thought), 2008, no. 2, pp. 32–39.
[2] Yanshin A.S., Volkov M.N. Nauka i voennaya bezopasnost (Science and military security), 2018, no. 4, pp. 85–91.
[3] Zarayskiy D.A. Izvestiya TulGU. Tekhnicheskie nauki (Proceedings of the TSU), 2020, no. 3, pp. 122–133.
[4] Repin S.V., Golovko V.A., Mongush S.Ch. Vestnik Tuvinskogo gosudarstvennogo universiteta — Bulletin of Tuva State University, 2016, no. 3, pp. 130–139.
[5] Alekseev V.V., Lakomov D.V., Shishkin A.A., G. Al Maamari. Biznes-Informatika — Business Informatics, 2019, no. 4, vol. 13, pp. 49–59.
[6] Zagorskiy M.Yu., Bogdanov V.L., Garmanov V.V., Koroleva V.P., Ryabov Yu.V. Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa — Current problems in remote sensing of the Earth from space, 2015, no. 3, vol. 12, pp. 36–51.
[7] Knyazhskiy A.Yu., Plyasovskikh A.P. Vestnik Kontserna VKO «Almaz-Antey» — Journal of “Almaz-Antey” Air and Space Defence Corporation, 2020, no. 3, pp. 96–106. https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-3-96-106
[8] Nazmutdinova A.I. Razrabotka i issledovanie metoda interpretatsii kosmicheskikh snimkov ploschadnykh obektov mestnosti na osnove veyvlet-analiza. Diss. kand. tekn. nauk [Development and research of a method for interpreting space images of areal terrain objects based on wavelet analysis. Cand. eng. sc. diss.]. Izhevsk, 2016, 158 p.
[9] Sadykov S.S., Starodubov D.N. Issledovanie algoritma opredeleniya dliny i shiriny ploskikh oektov [Study of the algorithm for determining the length and width of flat objects]. Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma «Nadezhnost i kachestvo» [Proceedings of the International Symposium “Reliability and Quality”]. Penza State University, 2009, vol. 2, pp. 386–370.
[10] Grenkin G.V. Informatika i sistemy upravleniya — Information Science and Control Systems, 2012, no. 1, pp. 71–79.
[11] Magdeev R.G., Biktimirov L.Sh. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk — Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2014, vol. 16, no. 6, pp. 496–500.
[12] Zharov V.E. Sfericheskaya astronomiya [Spherical astronomy]. Fryazino, Vek 2 Publ., 2006, 480 p.
[13] Russell J. Sistema koordinat [Coordinate system]. Moscow, VSD Publ., 2012, 100 p. (In Russ.).
[14] Skrypnik O.N. Nauchny Vestnik MGTU GA — Civil Aviation High Technologies, 2017, vol. 20, no. 4, pp. 88–97.