Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Generalization of structural properties of observability and identification in problems of navigation and ballistic support of spacecraft control

Published: 26.04.2019

Authors: Betanov V.V., Koryanov V.V.

Published in issue: #4(88)/2019

DOI: 10.18698/2308-6033-2019-4-1872

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Aircraft Dynamics, Ballistics, Motion Control

The paper focuses on the application of the introduced original properties of measuring tasks in the practice of navigation and ballistic support of spacecraft control. Based on the presentation of mathematical models of dynamic and measuring systems, as well as on the uncertainty of the considered quantities, a classification of measuring tasks is given. The methods of statistical and confluent analysis of parametric identification of complex dynamic objects, which are essentially special cases of the structural observability property, are investigated. The paper gives a classical mathematical formulation of the measuring task, and shows that the traditional study of the considered characteristic properties of such tasks for emergency situations is insufficient. At the same time, the task of the technological cycle of navigation-ballistic support for determining the parameters of spacecraft motion should be presented as an object-system task — a tool for solving. Such measuring tasks are proposed to be characterized by generalized structural properties. In this paper, we studied the application of generalized observability and generalized identification to the practical tasks of navigation and ballistic support of spacecraft control. As a result, we proposed an algorithm for checking generalized observability and identification in measuring tasks. Findings of research show that the machinery of the theory of ultra-operators and ultra-systems is effective for the study of such tasks when using the information derivative


References
[1] Betanov V.V., Koryanov V.V. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie — Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building, 2018, no. 7 (700), pp. 92–99.
[2] Tyulin A.E., Betanov V.V., Kobzar A.A. Navigatsionno-ballisticheskoe obespechenie poleta raketno-kosmicheskikh sredstv. Kniga 1. Metody, modeli i algoritmy otsenivaniya parametrov dvizheniya [Navigation and ballistic support of the flight of rocket and space systems. Book 1. Methods, models and algorithms for estimating motion parameters]. Monograph. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2018, 479 p.
[3] Tyulin A.E., Betanov V.V., Yurasov V.S., Strelnikov S.V. Navigatsionno-ballisticheskoe obespechenie poleta raketno-kosmicheskikh sredstv. Kniga 2. Sistemny analiz NBO [Navigation and ballistic support of the flight of rocket and space systems. Book. 2. System analysis of navigation and ballistic support]. Monograph. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2018, 487 p.
[4] Lysenko L.N., Betanov V.V., Zvyagin F.V. Teoreticheskie osnovy ballistiko-navigatsionnogo obespecheniya kosmicheskikh poletov [Theoretical bases of ballistic-navigation support of space flights]. Monograph. Moscow, BMSTU Publ., 2014, 518 p.
[5] Krasovskiy A.A., ed. Spravochnik po teorii avtomaticheskogo upravleniya [Handbook of automatic control theory]. Moscow, Nauka Publ., 1987, 712 p.
[6] Razorenov G.N. Vvedenie v teoriyu otsenivaniya sostoyaniia dinamicheskikh sistem po rezultatam izmereniy [Introduction to the theory of estimating the state of dynamic systems based on measurement results]. Moscow, USSR Ministry of Defence Publ., 1981, 272 p.
[7] Chechkin A. V. Matematicheskaya informatika [Mathematical informatics]. Moscow, Nauka Publ., 1991, 416 p.
[8] Bayramov K.R., Betanov V.V., Stupak G.G., Urlichich Yu.M. Upravlenie kosmicheskimi obektami. Metody, modeli i algoritmy resheniya nekorrektnykh zadach navigatsionno-ballisticheskogo obespecheniya [Space objects control. Methods, models and algorithms for solving ill-posed problems of navigation and ballistic support]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2012, 360 p.
[9] Lysenko L.N., Betanov V.V. Obshcherossiyskiy nauchno-tekhnicheskiy zhurnal «Polet» — All-Russian Scientific-Technical Journal “Polyot”, 2016, no. 8–9, pp. 3–20.
[10] Stepanov O.A. Osnovy teorii otsenivaniya s prilozheniyami k zadacham obrabotki navigatsionnoy informatsii. Ch. 1. Vvedenie v teoriyu otsenivaniya [Fundamentals of the estimation theory with applications to the tasks of navigation information processing. Part 1. Introduction to the estimation theory]. St. Petersburg, Concern CSRI Elektropribor Publ., 2010, 509 p.
[11] Tyulin A.E., Betanov V.V. K voprosu povysheniya ustoychivosti resheniya obobshchennykh nekorrektnykh zadach navigatsionno-ballisticheskogo obespecheniya na razlichnykh etapakh poleta KA [On the issue of increasing the stability of the solution of generalized ill-posed tasks of navigation and ballistic support at various stages of a spacecraft flight]. Fundamentalnoe i prikladnoe koordinatno-vremennoe i navigatsionnoe obespechenie (KVNO-2017). Tr. 7-y Vseros. konf., St. Petersburg, 17–21 aprelya 2017 [Fundamental and applied coordinate time and navigation support (CTNS-2017). Proc. 7th All-Russ. Conf., St. Petersburg, April 17–21, 2017]. St. Petersburg, IAA RAS Publ., pp. 196–198.
[12] Vasilev D.G., Nedogarok A.A., Betanov V.V. Obobshchenie strukturnogo ponyatiya nablyudaemosti v zadachakh opredeleniya parametrov dvizheniya kosmicheskikh apparatov [Generalization of the structural concept of observability in the problems of determining the motion parameters of spacecraft]. Aktualnye problemy Rossiyskoy kosmonavtiki RAN. Tr. XXXIX akademicheskikh chteniy po kosmonavtike, Moskva, 27–30 yanvarya 2015 [Special topics in Russian cosmonautics of RAS. Proc. XXXIX Academic Readings on Cosmonautics, Moscow, January 27–30, 2015]. Moscow, BMSTU Publ., 2017, pp. 31–33.
[13] Betanov V.V., Larin V.K. Raketno-kosmicheskoe priborostroenie i informatsionnye sistemy — Rocket-Space Device Engineering and Information Systems, 2016, vol. 3, no. 1, pp. 3–10.
[14] Betanov V.V., Larin V.K. Raketno-kosmicheskoe priborostroenie i informatsionnye sistemy — Rocket-Space Device Engineering and Information Systems, 2016, vol. 3, no. 4, pp. 64–72.
[15] Tyulin A.E., Betanov V.V. Letnye ispytaniya kosmicheskikh obektov. Opredelenie i analiz dvizheniya po eksperimentalnym dannym [Flight tests of space objects. Movement detection and analysis according to experimental data]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2016, 332 p.