Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Vibration of conductors when passing pulsed electric current through them and non-destructive testing

Published: 23.03.2018

Authors: Troitsky O.A., Stashenko V.I., Skvortsov О.B.

Published in issue: #3(75)/2018

DOI: 10.18698/2308-6033-2018-3-1741

Category: Metallurgy and Science of Materials | Chapter: Science of Materials in Mechanical Engineering

The article considers the features of passing pulsed electric current through a conductor. It is accompanied by the occurrence of conductor vibration, which can be used to control the absence of damage in the conductor and its fastening elements. The pulsed electric current creates its own magnetic field, and interacts with it, causing vibration and deformation of the conductor, which leads to the formation of damped vibration processes. Vibrational and magnetodynamic processes in samples of copper, gold, silver, brass, steel and titanium have been experimentally studied. It is shown that the formation of vibro-acoustic processes is correlated with the moments of the beginning and the end of the passing pulsed electric current. Based on the results of the analysis of the experimental data, the dependence of vibrational oscillation amplitude on the current magnitude or density is found to be close to linear. It is established that the dependence of the vibrational oscillations amplitude on the duration of the electric current pulse indicates the presence of a rise in the region of relatively small pulse durations, which corresponds to adding up counterphase oscillations formed at the leading and trailing edges of the electric current pulse. The results of the investigation of the vibrational response to the passing pulsed electric current for various materials and pulse parameters are presented. The capability of such vibrations and related deformation processes when controlling the parameters of pulsed electric current are studied. The obtained results can be used in devices for electroplastic processing metals and at construction of nondestructive means of testing powerful electrical equipment elements.


References
[1] Troitsky O.A., Baranov Yu.V., Avramov Yu.S., Shlyapin A.D. Fizicheskie osnovy i tekhnologii obrabotki sovremennykh materialov (teoriya, tekhnologiya, struktura i svoystva). V 2 tomakh [Principal physics and technologies of processing modern materials (theory, technology, structure and properties. In 2 volumes]. Moscow, Izhevsk, Izhevsk Institute of Computer Science Publ., 2004, 590 p.
[2] Troitsky O.A. Izvestiya AN SSSR. Ser. Fizicheskaya — Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. Physical Series, 1977, no. 6, pp. 118–122.
[3] Troitsky O.A. Pisma v zhurnal eksperimentalnoy i teoreticheskoy fiziki — Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters, 1969, vol. 10, no. 7, pp. 18–22.
[4] Troitsky O.A., Stashenko V.I., Pravotorova E.A., Skvortsov О.B. Sovremennye tendentsii razvitiya nauki i tekhnologiy — Current trends in science and technologies, 2017, no. 1–1, pp. 137–139.
[5] Troitsky O.A., Stashenko V.I., Skvortsov О.B. Actual science, 2016, vol. 2, no. 2, pp. 50–52.
[6] Troitsky O.A., Stashenko V.I., Skvortsov О.B. Fundamentalnye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii — Fundamental and Applied Problems of Technics and Technology, 2016, no. 3 (317), pp. 187–194.
[7] Skvortsov О.B. Kontrol vibratsii s primeneniem apparatury National Instruments [Vibration control using National Instruments]. Sbornik trudov XII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Inzhenernye i nauchnye prilozheniya na base tekhnologiy National Instruments–2013”. XII Ezhegodnaya konferentsiya kompanii National Instruments (NIDAYS, Moskva, 28–29 noyabrya 2013 g.) [Proceedings of the XII International scientific-practical Conference “Engineering and scientific applications based on National Instruments technologies–2013”. XII Annual conference of the company National Instruments (NIDAYS, Moscow, November 28–29, 2013)]. Moscow, DMKpress Publ., 2013, pp. 78–80.
[8] Savenko V.S., Troitsky O.A., Skvortsov O.B. K raschetu plotnosti toka i napryazhennosti magnitnogo polya v usloviyakh elektroplastichnosti [About calculation of the current density and the magnetic field strength under electroplasticity conditions]. Sbornik materialov XII Vserossiyskogo seminara-soveshchaniya “Inzhenerno-fizicheskie problemy novoy tekhniki” [Proceedings of the XII National seminar-conference “Engineering and physical problems of new technology”]. Moscow, BMSTU NUK IU Publ., 2016, pp. 274–276.
[9] Savenko V.S., Troitsky O.A., Skvortsov O.B. Vliyanie elektroplastichnosti na mikrostrukturu stali pri staticheskoy nagruzke [Effect of electroplasticity on the microstructure of steel under static loading]. In: Fiziko-tekhnicheskie nauki i obrazovanie: problemy i perspectivy issledovaniy [Physical and Engineering sciences and education: problems and prospects of research]. Mozyr, Republic of Belarus, UO MGPU im. I.P. Shamyakina Publ., 2016, pp. 128–131.
[10] Troitsky O.A., Stashenko V.I., Levin I.S., Khrushchov M.M., Savenko V.S., Skvortsov О.B. Issledovaniya deystviya impulsnogo toka i SVCh izlucheniya na mekhanicheskie svoystva i fazovyy sostav nerzhaveyushchey stali 12Х18Н10Т [Research of the action of pulsed current and microwave radiation on the mechanical properties and phase composition of stainless steel 12Х18Н10Т]. Nauchnye Trudy IV mezhdunarodnoy konferentsii “Fundamentalnye issledovaniya i innovatsionnye tekhnologii v mashinostroenii” [Proceedings of the IV International conference “Fundamental research and innovative technologies in mechanical engineering”]. Moscow, Spektr Publ., 2015, pp. 254–256.
[11] Pravotorova E.A., Skvortsov O.B. Otsenka statisticheskikh kharakteristik mekhanicheskogo deystviya inpulsnogo toka na modeli elementov moshchnogo elektrooborudovaniya [Estimation of statistical characteristics of the pulsed current mechanical action on a model of elements of a power electrical equipment]. Trudy tretyey nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Dinamika i prochnost konstruktsiy aerogidrouprugikh system. Chislennye metody. Moskva, 21–23 octyabrya, 2015 (Sbornik tezisov dokladov) [Proceedings of the third scientific and technical conference “Dynamics and strength of the structures of aerohydroelastic systems. Numerical methods. Moscow, October 21–23, 2015. (Book of abstracts)]. Moscow, JSC “RIF “SEIIR” Publ., 2015, pp. 39–40.
[12] Pravotorova E.A., Skvortsov O.B. Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin — Problems of mechanical engineering and machine reliability, 2015, no. 5, pp. 103–110.
[13] Troitskiy O.A., Skvortsov O.B., Stashenko V.I. Generation of mechanical vibrations in metal samples by the use of the pinch effect. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 218, pp. 1–6.
[14] Troitsky O.A., Stashenko V.I., Skvortsov O.B., Pravotorova E.A. Vestnik Tambovskogo universiteta. Ser. Estestvennye i tekhnicheskie nauki — Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences, 2016, vol. 21, no. 3, pp. 1361–1363.
[15] Potapova A.A., Stolyarov V.V. Deformability and structural features of shape memory tini alloys processed by rolling with current. Materials science and engineering: A, 2013, vol. 579, pp. 114–117.
[16] Bataronov I.L. Sorosovskiy obrazovatelnyy zhurnal — Soros educational journal, 1999, no. 10, pp. 94–99.
[17] Sazonov Yu.I. Electromagnitno-akusticheskie effekty v kondensirovannykh sredakh i fizicheskie metody ikh ispolzovaniya [Electromagnetic-acoustic effects in condensed media and physical methods of their use]. Sbornik trudov konferentsii “Sessiya nauchnogo soveta RAN po akustike” i XXVII sessiya Rossiyskogo akusticheskogo obshchestva, Posvyashchennaya pamyati uchenykh-akustikov FGUP “Krylovskiy gosudarstvennyy nauchnyy tsentr” A.V. Smolyakova i V.I. Popkova. St.-Petersburg, 16–18 aprelya 2014 g. [Proceedings of the conference “Session of the Scientific Council of the Russian Academy of Sciences on Acoustics” and the XXVII Session of the Russian Acoustical Society, dedicated to the memory of acoustics scientists at the A.V. Smolyakov’s and V.I. Popkov’s Krylov State Research Center. St. Petersburg, April 16–18, 2014]. St. Petersburg, RAO Publ., 2014, 17 p.
[18] Lukyanov A., Molokov S. Flexural vibrations induced in thin metal wires carrying high currents. Journal of Physics D: Applied Physics, 2001, no. 34 (10), pp. 1543–1552.
[19] Surkaev L. Magnetohydrodynamic perturbations arising in metallic conductors under the action of the discharge current. Technical Physics, 2015, vol. 60, no. 7, pp. 981–993.
[20] Skal A.S. The full Lorentz force formula responsible for turbulence in solids and fluids and explained Faraday’s paradox. International Journal of Scientific & Engineering Research, 2013, vol. 4, issue 2, pp. 10–14.
[21] Stashenko V.I., Troitsky O.A., Pravotorova E.A., Skvortsov О.B. Upravlenie para-metrami mekhanicheskikh kolebaniy, generiruemykh propuskaniem impulsnogo toka cherez metal [Controlling the parameters of mechanical oscillations generated by passing pulsed current through a metal]. Sbornik materialov XIV Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Sostoyanie i problemy izmereniy”. Moskva, 18–20 aprelya 2017 g. [Proceedings of the XIV National scientific and technical conference “The state and problems of measurements”. Moscow, April 18–20, 2017]. Moscow, BMSTU NUK IU Publ., 2017, pp. 98–101.
[22] Troitsky O.A., Stashenko V.I., Skvortsov O.B., Pravotorova E.A. Generirovanie udarnykh kolebatelnykh protsessov v metallicheskikh provodnikakh pri propuskanii impulsnogo toka [Generation of shock oscillatory processes in metallic conductors when transmitting a pulsed current]. Sbornik trudov Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Informatika i tekhnologii. Innovatsionnye tekhnologii v promyshlennosti i informatike” (MNTK FTI–2017). Moskva, 6–7 aprelya 2017 g. [Proceedings of the International scientific and technical conference “Informatics and technology. Innovative technologies in industry and informatics” (“MNTK FTI–2017”), Moscow, April 6–7, 2017]. Moscow, MIREA Publ., 2017, no. 23 (XXIII), pp. 443–445.