Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Thermal cycling effect on a structure of multilayer composite material made of 08kp and 08Kh18N10 steels

Published: 24.09.2021

Authors: Khudnev A.A., Plokhikh A.I., Bolshakova A.N., Dvoretskov R.M.

Published in issue: #9(117)/2021

DOI: 10.18698/2308-6033-2021-9-2115

Category: Metallurgy and Science of Materials | Chapter: Metal Science, Thermal Processing of Metals and Alloys

The article researches the effect of five cycles of heating to a temperature of 1000 °C and two cycles of heating to a temperature of 1100 °C on the structure of a layered composite material consisted of 100 alternating layers of 08kp and 08Kh18N10 steels (one layer thickness is ~22 μm). As a result of the nickel and chromium diffusion during thermocycling, the thickness of the layers changed and an interlayer with a structure different from the structure of neighboring layers was formed. Heating to 1100 °C also has led to a partial disarrangement of the layered material structure. It was found that the real diffusion path of alloying elements during heat treatment significantly exceeds the calculated one, and chromium atoms are redistributed between the layers of the material much more actively than nickel atoms.


References
[1] Podzhivotov N.Yu., Kablov E.N., Antipov V.V., Erasov V.S., Serebrennikova N.Yu., Abdullin M.R., Limonin M.V. Perspektivnye materialy — Perspective Materials, 2016, no. 10, pp. 5–19.
[2] Kablov E.N., Antipov V.V., Klochkova Yu.Yu. Tsvetnye metally — Non-ferrous metals, 2016, no. 8, pp. 86–91.
[3] Kablov E.N., Antipov V.V., Senatorova O.G., Lukina N.F. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Mashinostroyeniye — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Mechanical Engineering, 2011, no. SP2, pp. 174–183.
[4] Karpov M.I., Vnukov V.I., Volkov K.G., Medved N.V., Khodos I.I., Abrosimova G.E. Materialovedenie (Material Science), 2004, no. 1, pp. 48–53.
[5] Kablov E.N., Antipov V.V., Girsh R.I., Serebrennikova N.Yu., Konovalov A.N. Vestnik mashinostroeniya — Russian Engineering Research, 2020, no. 12, pp. 46–52.
[6] Antipov V.V., Serebrennikova N.Yu., Konovalov A.N., Nefedova Yu.N. Aviatsionnye materialy i technologii — Aviation materials and technologies, 2020, no. 1 (58), Art. 06. DOI: 10.18577/2071-9140-2020-0-1-45-53
[7] Schmiedt A, Luecker L, Kolesnikov A, Plokhikh A I, Walther F. Materials testing, 2017, vol. 59 (2), pp. 123–129.
[8] Antipov V.V., Chesnokov D.V., Kozlov I.A., Volkov I.A., Petrova A.P. Elektronnyy nauchno-tekhnicheskiy zhurnal «Trudy VIAM» — Electronic scientific journal “Proceedings of VIAM”, 2018, no. 4 (64), Art. 07. DOI: 10.18577/2307-6046-2018-0-4-59-65
[9] Oreshko E.I., Erasov V.S., Lashov O.A., Podzhivotov N.Yu., Kachan D.V. Elektronnyy nauchno-tekhnicheskiy zhurnal «Trudy VIAM» — Electronic scientific journal “Proceedings of VIAM”, 2018, no. 10 (70), Art. 11. DOI: 10.18577/2307-6046-2018-0-10-93-106
[10] Karpov M.I., Vnukov V.I., Volkov K.G., Medved N.V., Khodos I.I., Abrosimova G.E. Materialovedenie (Material Science), 2004, no. 1, pp. 48–53.
[11] Plokhikh A.I. Vestnik Permskogo nacionalnogo issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. Mashinostroenie, materialovedenie — Bulletin of Perm National Research Polytechnic University. Mechanical engineering, Materials Science, 2014, no. 4, pp. 97–106.
[12] Kolesnikov A.G., Plokhikh A.I. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Seriya «Priborostroenie» —Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Instrument Engineering, 2010, Spec. iss., pp. 44–52.
[13] Kolesnikov A.G., Plokhikh A.I., Mikhaltsevich I.Yu. Proizvodstvo prokata — Rolling, 2010, no. 3, pp. 25–31.
[14] Korzhov V.P., Karpov M.I., Prokhorov D.V. Fizika i tekhnika vysokih davleniy — Physics and High Pressure Technology, 2013, vol. 23, no. 1, pp. 99–107.
[15] Firstov S.A., Karpov M.I., Korzhov V.P., Gorban V.F., Krapivka N.A., Stroganova T.S. Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Seriya fizicheskaya — Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2015, vol. 79, no. 9, pp. 1267–1275.
[16] Karpov M.I., Korzhov V.P., Kiyko V.M., Prokhorov D.V., Tolstun A.N. Perspektivnye materialy — Perspective Materials, 2011, no. S13, pp. 704–712.
[17] Khudnev A.A., Plokhikh A.I., Dvoretskov R.M., Shchetanov B.V. Elektronnyy nauchno-tekhnicheskiy zhurnal «Trudy VIAM» — Electronic scientific journal “Proceedings of VIAM”, 2021, no. 4 (98), Art. 06. DOI: 10.18577/2307-6046-2021-0-4-74-91
[18] Kolesnikov A.G., Plokhikh A.I., Komisarchuk Yu.S., Mikhaltsevich I.Yu. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov — Metal Science and Heat Treatment, 2010, no. 6, pp. 44–49.
[19] Plokhikh A.I., Vlasova D.V., Hovova O.M., Polyansky V.M. Nauka i obrazovanie: electronnyy nauchno-tekhnicheskiy zhurnal — Science and Education: Electronic Scientific and technical Journal, 2011, no. 11. Available at: http://technomag.edu.ru/doc/262116.html (accessed March 14, 2021).
[20] GOST 5632–2014. Nerzhaveyushchie stali i splavy korrozionnostoykie, zharostoykie i zharoprochnye [State Standard 5632–2014. Stainless steels and corrosion-resistant, heat-resistant and refractory alloys]. Moscow, Standartinform Publ., 2015, 54 p.
[21] Khimushin F.F. Nerzhaveyushchie stali [Stainless steels]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1967, 800 p.
[22] GOST 33260–2015. Armatura truboprovodnaya. Metally, primenyaemye v armaturostroenii. Osnovnye trebovaniya k vyboru materialov [State Standard 33260–2015. Pipe fittings. Metals used in valve industry. Basic requirements for the selection of materials] Moscow, Standartinform Publ., 2016, 72 p.
[23] Pickering F.B. Physical Metallurgy and the Design of Steels. Applied Science Publishers, 1978, 275 p. [In Russ.: Pickering F.B. Fizicheskoe metallovedenie i razrabotka staley. Moscow, Metallurgiya Publ., 1982, 184 p.].
[24] Bokshteyn B.S. Diffuziya v metallah [Diffusion in metals]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1978, 248 p.
[25] Blanter M.E. Fazovye prevrashcheniya pri termicheskoj obrabotke stali [Phase transformations during steel heat treatment]. Moscow, Metallurgizdat Publ., 1962, 268 p.
[26] Tabatchikova T.I., Yakovleva I.L., Plokhikh A.I., Delgado R.S. Fizika metallov i metallovedenie — The Physics of Metals and Metallography, 2014, vol. 115, no. 4, pp. 431–441.