Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Shock wave processes simulation in multilayer structures elements with considering initial internal pressure

Published: 17.10.2016

Authors: Butina T.A., Dubrovin V.M.

Published in issue: #11(59)/2016

DOI: 10.18698/2308-6033-2016-11-1549

Category: Mechanics | Chapter: Mechanics of Deformable Solid Body

The article considers a calculation method allowing us to take into account the non-zero initial stress-strain state of the multi-layer cylindrical structure elements due to static internal pressure. These calculations made it possible to estimate the influence of the initial stress-strain state on the material structure transition to the plastic stage under the effect of short-term dynamic loading.


References
[1] Zeldovich Ya.B., Rayzer Yu.G. Fizika udarnykh voln i vysokotemperaturnykh gidrodinamicheskikh yavleniy [Physics of shock waves and high temperature in fluid dynamics phenomena]. Moscow, Nauka Publ., 1966.
[2] Stanyukovich K.P. et al. Fizika vzryva [Explosion physics]. Moscow, Nauka Publ., 1975.
[3] Aleshkov Yu.Z. Teoriya vzaimodeystviya voln s pregradami [The theory of the waves interaction with targets]. St. Petersburg, SPBU Publ., 1990, 371 p.
[4] Butina T.A., Dubrovin V.M. Vestnik MGTU im. Baumana, Seriya Estestvennye nauki - Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Natural Sciences, 2012, special issue "Mathematical modeling", no. 3.
[5] Dimitrienko Yu.I. Mekhanika sploshnoy sredy. V 4 tomakh. Tom 2. Universalnye zakony mekhaniki i elektrodinamiki sploshnykh sred [Continuum mechanics. In 4 vols. Vol. 2. General laws of continuum mechanics and electrodynamics]. Moscow, BMSTU Publ., 2011, 560 p.
[6] Dimitrienko Yu.I., Levina A.I., Boisenik P.I. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Seria: Estestvennye nauki - Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Natural Sciences, 2008, no. 3, pp. 90-104.
[7] Dimitrienko Yu.I., Sokolov A.P., Kichegovskiy E.S. Konechno-elementnoe modelirovanie v mekhanike kompozitsionnykh materialov [Finite element modeling of composite materials mechanics]. In: Sbornik trudov: Vysokie tekhnologii, fundamentalnye i prikladnye issledovaniya [ Collected works: High technologies, fundamental and applied research]. Series: Education, vol. 11. St. Petersburg, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 2007, pp. 131-133.
[8] Titov K.V. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Seria: Estestvennye nauki - Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Natural Sciences, 2001, special issue "Math Modeling", pp. 100-114.
[9] Dimitrienko Yu.I., Ivanov M.Yu. Modelirovanie nelineynykh dinamicheskikh protsessov perenosa v geterogennykh sistemakh [Nonlinear dynamic transfer processes modeling in heterogeneous systems]. Trudy vserossiyskikh i mezhdunarodnykh nauchno-tekhnicheskikh konferentsciy 204-2007 [Proc. of national and international scientific and technical conferences of 2004-2007]. Reutov-Moscow, 2004-2007. Moscow, BMSTU Publ., 2008, pp. 110-117.
[10] Dimitrienko Yu.I. Mekhanika sploshnoy sredy. V 4 tomakh. Tom 1. Tenzornyy analiz [Continuum Mechanics. In 4 vols. Vol. 1. Tensor Analysis]. Moscow, BMSTU Publ., 2011, 463 p.
[11] Wilkins M.L. Raschet uprugo-plasticheskikh techeniy. Vychislitelnye metody v gidrodinamike [Elastic-plastic flow calculation. Computational methods in fluid dynamics]. Moscow, Mir Publ., 1967, pp. 212-264 [in Russ.].
[12] Zharkov V.N., Kalinin V.A. Uravneniya sostoyaniya tverdykh tel pri vysokikh davleniyakh i temperaturakh [The equations of solids states at high pressures and temperatures]. Moscow, Nauka Publ., 1968.
[13] Butina T.A., Dubrovin V.M. Inzhenerny zhurnal: nauka i innovatsii - Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, no. 7 (19). DOI: 10.18698/2308-6033-2013-7-897
[14] Dimitrienko Yu.I., Kashkarov A.I., Makashov A.A. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Seria: Estestvennye nauki - Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Natural Sciences, 2007, no. 1, pp. 102-116.
[15] Dimitrienko Yu.I., Sokolov A.P. Matematicheskoe modelirovanie - Mathematical Modelling, 2009, vol. 21, no. 4, pp. 96-110.