Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Organizational and economic modeling, econometrics and statistics in solving problems in economics and organization of production

Published: 15.04.2014

Authors: Orlov A.I.

Published in issue: #1(25)/2014

DOI: 10.18698/2308-6033-2014-1-1198

Category: Industrial economics

When solving the problems in economics and business organization of production, there are used organizational and economic modeling, econometrics and statistics. They are based on a new paradigm, the essence of which is the transition from parametric probabilistic and statistical methods and models to nonparametric ones, from numerical data to non-numeric. All this includes intensive use of information technologies. The study revealed distinctive features of the new paradigm in comparison with the old paradigm of the mid-twentieth century.


References
[1] Orlov A.I. Vestnik Akademii nauk SSSR - Herald of Acad. Sci. USSR, 1991, no. 7, pp. 152-153.
[2] Bernshtein S.N. Sovremennoe sostoyanie teorii veroyatnostei i ee prilozhenii. Trudy Vserossiyskogo s"ezda matematikov v Moskve 27 aprelya - 4 maya 1927g. [Modern state of the theory of probability and its applications. Proc. of the All-Russian Congress of Mathematicians in Moscow April 27-May 4, 1927]. Moscow-Leningrad, GIZ Publ., 1928, pp. 50-63.
[3] Orlov A.I. Organizatsionno-ekonomicheskoe modelirovanie. Ch. 1. Nechislovaya statistika [Organizational and economic modeling. Part 1. Nonnumeric statistics]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2009, 541 p.
[4] Orlov A.I. Ekonometrika [Econometrics]. Moscow, Ekzamen Publ., 2002 (1st ed.), 2003 (2nd ed.), 2004 (3rd ed.), 576 p.
[5] Orlov A.I. Ekonometrika. [Econometrics]. 4th ed., rev., supplement., Rostov-na-Donu, Feniks Publ., 2009, 572 p.
[6] Orlov A.I. Prikladnaya statistika [Applied statistics]. Moscow, Ekzamen Publ., 2006, 671 p.
[7] Orlov A.I. Teoriya prinyatiya resheniy [Decision theory], Moscow, Ekzamen Publ., 2006, 576 p.
[8] Orlov A.I. Priniyatie resheniy. Teoriya i metody razrabotki upravlencheskikh reshenii [Decision-making. Theory and methods for developing managerial decisions]. Moscow, IKTs "MarT" Publ., Rostov-na-Donu, "MarT" Publ., 2005, 496 p.
[9] Kolobov A.A., Omel'chenko I.N., Orlov A.I. Menedzhment vysokikh tekhnologiy. Integrirovannye proizvodstvenno-korporativnye struktury: organi-zatsiya, ekonomika, upravlenie, proektirovanie, effektivnost', ustoichivost'. [Management of high technologies. Integrated production and corporate structures: organization, economics, management, design, efficiency, sustainability]. Moscow, Ekzamen Publ., 2008, 621 p.
[10] Orlov A.I. Organizatsionno-ekonomicheskoe modelirovanie. Ch. 2. Ekspertnye otsenki [Organizational and economic modeling. Part 2. Expert estimates]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2011, 486 p.
[11] Orlov A.I. Organizatsionno-ekonomicheskoe modelirovanie. Ch. 3. Statis-ticheskie metody analiza dannykh [Organizational and economic modeling. Part 3. Statistical methods of data analysis]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2012, 624 p.
[12] Orlov A.I. Menedzhment: organizatsionno-ekonomicheskoe modelirovanie [Management: organizational and economic modeling]. Rostov-na-Donu, Feniks Publ., 2009, 475 p.
[13] Orlov A.I. Organizatsionno-ekonomicheskoe modelirovanie: teoriya priniatiya resheniy [Organizational and economic modeling: decision theory]. Moscow, KnoRus Publ., 2011, 568 p.
[14] Orlov A.I. Veroyatnost’ i prikladnaya statistika: osnovnye fakty [Probability and applied statistics: Key facts]. Moscow, KnoRus Publ., 2010, 192 p.
[15] Orlov A.I., Fedoseev V.N. Menedzhment v tekhnosfere [Management in the technosphere]. Moscow, Akademiya Publ., 2003, 384 p.
[16] Orlov A.I. Problemy upravleniya ekologicheskoi bezopasnost’yu. Itogi dvadtsati let nauchnykh issledovaniy i prepodavaniya [Problems of managing ecological safety. Results of twenty years of research and teaching]. Saar-bracken, Palmariumv Academic Publishing, 2012, 344 p.
[17] Orlov A.I. Ustoichivost’ v sotsial’no-ekonomicheskikh modelyakh [Stability in the socio-economic models]. Moscow, Nauka Publ., 1979, 296 p.
[18] Kolobov A.A., Omel'chenko I.N., Orlov A.I. et al. Proektirovanie integriro-vannykh proizvodstvenno-korporativnykh struktur: effektivnost’, organizatsiya, upravlenie. [Designing of integrated production and corporate structures: efficiency, organization, management]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2006, 728 p.
[19] Orlov A.I. Ustoichivye ekonomiko-matematicheskie metody i modeli [Sustainable economic and mathematical methods and models]. Saarbrucken, Lambert Academic Publishing, 2011, 436 p.
[20] Orlov A.I. Novaya paradigma organizatsionno-ekonomicheskogo modeliro-vaniya, ekonometriki i statistiki [The new paradigm of organizational and economic modeling, econometrics and statistics]. Vtorye Charnovskie Chteniya. Materialy II mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii po organizatsii proizvod-stva [Second Reading n.a. Charnovsky. Proc. of the II Int. Sci. Conf. on the Organization of Production]. Moscow, 7-8 December, 2012, Moscow, Sci. Ent. "Ob"edinenie kontrollerov", 2012, pp. 116-120.
[21] Klein F. Lektsii o razvitii matematiki v XIX stoletii. Chast’ I [Lectures on the development of mathematics in the XIX century. Part I]. Moscow-Leningrad, Ob"edinennoe nauchno-tekhnicheskoe izdatel'stvo NKTP SSSR. Glavnaya redaktsiya tekhniko-teoreticheskoi literatury [Joint scientific and technical publishing NKTP USSR. Main edition of technical and theoretical literature], 1937, 432 p.