Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Analysis of the existing igniter devices and the development of a promising igniter design for the launching booster of modern solid-propellant ramjets

Published: 23.05.2019

Authors: Sorokin V.A., Mokretsova O.V., Valuy P.V., Fedorov D.Yu., Molodtsov A.N., Vasin V.A.

Published in issue: #5(89)/2019

DOI: 10.18698/2308-6033-2019-5-1879

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Thermal, Electric Jet Engines, and Power Plants of Aircrafts

The article briefly reviews the existing designs and technical solutions for solid propellant igniters in rocket engines. The technical and design solutions in the development of solid-propellant rocket engine igniters are analyzed. The results of the development of a promising igniter design with gunpowder filler axially located in the internal channel of a propellant grain of a launching free-flowing booster of a rocket-ramjet engine are presented. Ensuring the required level of structure reliability and durability in the launch mode of the solid propellant rocket-ramjet engine, the igniter will improve the engine traction characteristics due to the combustion of the igniter aluminum shell as an additional energy source and using its combustion products in the stream of solid propellant combustion products


References
[1] Babichev V.I., Vetrov V.V., Kostyanoy E.M. Izvestiya Rossiyskoy akademii raketnykh i artilleriyskikh nauk — Proceedings of the Russian Academy of Missile and Artillery Sciences, 2012, no. 4 (74), pp. 3–8.
[2] Dulepov N.P., Kotenkov G.K., Yanovsky L.S. Aktualnye problemy aviatsionnykh i aerokosmicheskikh system: protsessy, modeli, eksperiment — Actual Problems of Aviation and Aerospace Systems: processes, models, experiment, 2001, vol. 6, no. 2 (12), pp. 1–21.
[3] Dvigatelnye ustanovki avariynogo spaseniya letchikov i kosmonavtov [Aviators and spacemen emergency recovery power plants]. Available at: http://iskramkb.ru/product/492/ (acсessed October 21, 2018).
[4] Vetrov V.V., Dikshev A.I., Kostyanoy E.M. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Tekhnicheskie nauki — Izvestiya Tula State University. Technical Sciences, 2012, no. 11, part 2, pp. 55–60.
[5] Dikshev A.I., Kostyanoy E.M. Elektronnyy zhurnal “Trudy MAI” (Electronic journal “Proceedings of the MAI”), 2014, no. 74. Available at: http://trudymai.ru/published.php?ID=49300&eng=N
[6] Babichev V.I., Vetrov V.V., Elesin V.P., Kolikov A.A., Kostyanoy E.M. Izvestiya Rossiyskoy akademii raketnykh i artilleriyskikh nauk — Proceedings of the Russian Academy of Missile and Artillery Sciences, 2010, no. 3 (65), pp. 3–9.
[7] Kostyanoy E.M. Povyshenie energoballisticheskoy effektivnosti raket blizhney takticheskoy zony [Increasing the energy and ballistic efficiency of near tactical zone missiles]. Trudy XI Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii i shkoly molodykh uchenykh, aspirantov i studentov “Nauchnye issledovaniya v oblasti transportnykh, aviatsionnykh i kosmicheskikh system «АКТ-2010»” [Proceedings of the XI All-Russian Scientific and Technical Conference and the School of Young Scientists, Postgraduates and Students “Scientific research in the field of transport, aviation and space systems «ACT-2010»”]. 2010, pp. 312–317.
[8] Sorokin V.A., Yanovsky L.S., Kozlov V.A., Surikov E.V., Sharov M.S. Raketno-pryamotochnye dvigateli na tverdykh i pastoobraznykh toplivakh [Rocket-ramjet engines on solid and pasty propellants]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2010, 320 p.
[9] Ioffe E.I., Lyanguzov S.V., Nalobin M.A., Ivanov M.F. Sistema zapuska raketnogo dvigatelya tverdogo topliva i zabornik davleniya raketnogo dvigatelya tverdogo topliva [The firing system of the solid propellant rocket engine and the pressure inlet of the solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2424442, 2010, publ. July 07, 2011, Bul. no. 20.
[10] Sokolovsky M.I., Bondarenko S.A., Ioffe E.I., Lyanguzov S.V., Kremlev A.N. Raketnyy dvigatel tverdogo topliva [Solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2491441, 2012, publ. August 08, 2013, Bul. no. 24.
[11] Kobtsev V.G., Grebenkin V.I., Apakidze Yu.V., Bobovich A.B., Bagdasaryan M.A., Vorobyev S.N., Kalashnikov S.A., Polyakov V.A., Mukhamedov V.S. Vosplamenitel zaryada tverdotoplivnogo gazogeneratora [Grain igniter for gas generator]. Patent RF no. 2349786, 2007, publ. March 20, 2009, Bul. no. 8.
[12] Kolesnikov V.I., Kozyakov A.V., Kuzmitsky G.E., Molchanov V.F., Pupin N.A., Churakov V.V., Melnichenko M.V. Vosplamenitel zaryada tverdogo racketnogo topliva [Rocket grain igniter]. Patent RF no. 2170842, 1999, publ. July 20, 2001, Bul. no. 20.
[13] Talalaev A.P., Kozyakov A.V., Molchanov V.F., Churakov V.V., Alikin V.N., Kuzmitsky G.E. Vosplamenitelnoe ustroystvo dlya raketnogo dvigatelya [Igniter device for a rocket engine]. Patent RF no. 2185522, 2001, publ. July 20, 2002, Bul. no. 20.
[14] Kolesnikov V.I., Kozyakov A.V., Molchanov V.F., Nikitin V.T., Kislitsyn A.A. Vosplamenitel zaryada racketnogo dvigatelya tverdogo topliva [Grain igniter for solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2309282, 2005, publ. April 27, 2007, Bul. no. 12
[15] Molchanov V.F., Pribylsky R.E., Kolesnikov V.I., Kozyakov A.V., Borisov G.D. Vosplamenitel tverdotoplivnogo zaryada racketnogo dvigatelya [Grain igniter for a rocket engine]. Patent RF no. 2213246, 2002, publ. September 09, 2003, Bul. no. 27.
[16] Kozyakov A.V., Nikitin V.T., Molchanov V.F., Kislitsyn A.A., Filimonova E.Yu., Amarantov G.N., Aleksandrov M.Z., Vlasov S.Ya. Vosplamenitel tverdotoplivnogo zaryada racketnogo dvigatelya [Grain igniter for a rocket engine]. Patent RF no. 2432484, 2010, publ. October 27, 2011, Bul. no. 30
[17] Vasina E.A., Kolikov V.A., Korennoy A.V., Morozov V.D., Surnachev A.F., Shatrova E.A. Raketnyy dvigatel tverdogo topliva [Solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2273758, 2004, publ. April 10, 2006, Bul. no. 10.
[18] Mukhamedov V.S., Vorontsov P.G., Polyakov V.A. Ustroystvo vosplameneniya zaryada tverdotoplivnogo racketnogo dvigatelya [Grain igniter device for a solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2500913, 2012, publ. December 10, 2013, Bul. no. 34.
[19] Filimonov G.D., Surnachev A.F., Morozov V.D., Rodin L.A., Kolikov V.A., Korennoy A.V., Osokin A.V. Raketnyy dvigatel tverdogo topliva [Solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2246633, 2003, publ. February 20, 2005, Bul. no. 5.
[20] Samokhin V.S., Baranov G.N., Melnichenko M.V., Merinova L.V., Shamraev V.Ya., Amarantov G.N. Raketnyy dvigatel tverdogo topliva [Solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2378525, 2008, publ. January 10, 2010, Bul. no. 1.
[21] Kutsenko G.V., Amarantov G.N., Baranov G.N., Guseva G.N., Samokhin V.S., Shamraev V.Ya., Melnichenko M.V., Merinova L.V., Raimov R.Kh., Saushin S.N., Stepanov P.I., Yarmolyuk V.N., Belskikh A.I., Ivanov O.M., Gureev V.V. Raketnyy dvigatel tverdogo topliva [Solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2389895, 2008, publ. May 20, 2010, Bul. no. 14.
[22] Bolshakov A.N., Kreyer K.V. Raketnyy dvigatel tverdogo topliva [Solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2267024, 2004, publ. December 27, 2005, Bul. no. 36.
[23] Talalaev A.P., Makarovets N.A., Kuzmitsky G.E., Kolesnikov V.I., Amaranth G.N., Baranov G.N., Shamraev V.Ya., Kolach P.K., Samokhin V.S., Melnichenko M.V., Beklemysheva T.M., Fedchenko N.N., Vronsky N.M., Denezhkin G.A., Podchufarov V.I., Kuksenko A.F., Sopikov D.V., Bytskevich V.M., Gramenitsky M.D., Volkov O.K., Raketnyy dvigatel tverdogo topliva [Solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2258151, 2003, publ. August 10, 2005, Bul. no. 22.
[24] Bolshakov A.N., Kreyer K.V., Khudyakov V.I., Shatrova E.A. Raketnyy dvigatel tverdogo topliva [Solid propellant rocket engine]. Patent RF no. 2297547, 2005, publ. April 20, 2007, Bul. no. 11.
[25] Norenko A.Yu., Mokretsova OV, Lyubimov V.A., Valuy P.V., Fedorov D.Yu., Kabanov D.E., Sorokin V.A., Molodtsov A.N. Vosplamenitel racketno-pryamotochnogo dvigatelya [Grain igniter for a rocket-ramjet engine]. Patent RF no. 182772, 2017, publ. August 31, 2018, Bul. no. 25.