Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Enhancing the efficiency of the propellant cooling system using a heat exchanger and antifreeze being cooled by liquid nitrogen

Published: 29.01.2016

Authors: Pavlov S.K., Chugunkov V.V.

Published in issue: #1(49)/2016

DOI: 10.18698/2308-6033-2016-1-1461

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Thermal, Electric Jet Engines, and Power Plants of Aircrafts

The article describes the construction of the propellant cooling system using a heat exchanger and the antifreeze being cooled by liquid nitrogen, when the heat exchanger is placed directly in the tank with antifreeze. Cooling is performed by the circulation of propellant from the tank of its location through the heat exchanger placed in the tank with antifreeze being cooled by supplying dispersed liquid nitrogen. We present the cooling system circuit, equations and the results of predicting its efficiency in terms of the relative liquid nitrogen flowrate in comparison with other variants of propellant cooling on the space launcher complexes.


References
[1] Arkharov A.M., Kunis I.D. Kriogennye zapravochnye sistemy startovykh raketno-kosmicheskikh kompleksov [The Cryogenic propellant loading systems of rocket-space launch complexes]. Barmin I.V., ed. Moscow, BMSTU Publ., 2006, 252 p.
[2] Komlev D.E., Solovyev V.I. Okhlazhdenie naftila metodom kriogennogo barbotazha [Naphthyl refrigerating by cryogenic sparging]. Novosti tekhniki: sbornik [Engineering news: coll. pap.]. Moscow, KBTM Publ., 2004, pp. 137-141.
[3] Aleksandrov A.A., Goncharov R.A., Igritskiy V.A., Chugunkov V.V. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Seria Mashinostroenie - Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Mechanical Engineering, 2011, no. 1, pp. 40-46.
[4] Aleksandrov A.A., Denisov O.E., Zolin A.V., Chugunkov V.V. Izvestiya vysshykh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie - Proceedings of Universities. Mechanical Engineering, 2013, no. 4, pp. 24-29.
[5] Denisov O.E., Zolin A.V., Denisova K.I. Nauka i obrazovanie: electronnyy nauchno-tekhnicheskiy zhurnal - Science and Education: Electronic Scientific and technical Journal, 2014, no. 11. Available at: http://technomag.bmstu.ru/doc/732218.html
[6] Zolin A.V., Chugunkov V.V. Aerokosmicheskiy nauchnyy zhurnal. Elektronnyy zhurnal - Aerospace Scientific Journal. Electronic Journal, 2015, no. 6. Available at: http://aerospjournal.ru/doc/826690.html
[7] Wen D.S., Chen H.S., Ding Y.L., Dearman P. Liquid nitrogen injection into water: Pressure build-up and heat transfer. Cryogenics, 2006, vol. 46, no. 10, pp. 740-748.
[8] Domashenko A.M., Blinova I.D. Khimicheskoe i neftegazovoe mashinostroenie - Chemical and Petroleum Engineering, 2007, vol. 43, no. 11-12, pp. 720-725. doi: 10.1007/s10556-007-0130-9
[9] Nakoryakov V.E., Tsoi A.N., Mezentsev I.V., Meleshkin A.V. Sovremennaya nauka: idei, issledovaniya, rezultaty, tekhnologii - Modern Science: Ideas, Researches, Results, Technologies, 2013, no. 1 (12), pp. 260-264.
[10] Nakoryakov V.E., Tsoi A.N., Mezentsev I.V., Meleshkin A.V. Boiling-up of liquid nitrogen jet in water. Thermophysics and Aeromechanics, 2014, vol. 21, no. 3, pp. 279-284.
[11] Nakoryakov V.E., Tsoi A.N., Mezentsev I.V., Meleshkin A.V. Teplofizika i aeromekhanika - Thermophysics and Aeromechanics, 2014, no. 3, pp. 293-298.
[12] Denisov O.E., Zolin A.V., Chugunkov V.V. Nauka i obrazovanie: electronnyy nauchno-tekhnicheskiy zhurnal - Science and Education: Electronic Scientific and technical Journal, 2014, no. 3. Available at: http://technomag.bmstu.ru/doc/699941.html
[13] Pavlov S.K., Chugunkov V.V. Nauka i obrazovanie: electronnyy nauchno-tekhnicheskiy zhurnal - Science and Education: Electronic Scientific and technical Journal, 2014, no. 12. Available at: http://technomag.bmstu.ru/doc/744330.html
[14] Pavlov S.K. Sistema termostatirovaniya komponentov zhidkogo raketnogo topliva [System for thermostatic control of liquid propellant components]. Patent RF no. 2015148635, 2015, 14 p.
[15] Tovarnykh G. N. Inzhenernyy zhurnal: Nauka i innovatsii - Engineering Journal: Science and Innovation, 2015, iss. 5 (41). Available at: http://engjournal.ru/catalog/pmce/mdpr/1396.html