Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

The methodological aspects covering the development of mathematical models of metal particles combustion in air

Published: 06.12.2016

Authors: Voronetskiy A.V., Krylov V.I., Arefiev K.Yu., Gusev A.A.

Published in issue: #1(61)/2017

DOI: 10.18698/2308-6033-2017-1-1571

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Innovation Technologies of Aerospace Engineering

The article deals with the combined computational and experimental approach for clarifying the empirical constants in the combustion law of the particles of powdered metal fuel (PMF). A possibility of the method usage is demonstrated on modelling of flame front propagation in a constant volume experimental stand. The paper considers a design of the experimental stand and the methodology of the experiment. It also describes mathematical model used. A comparison of the calculated and experimental values of the flame front speed for PMF gas suspensions is included. The possibility of applying this combined computational and experimental approach to clarify the physical and mathematical models to describe the ignition and combustion of two-phase reactive gas dynamic flows is shown.


References
[1] Aleksandrov V.Yu., Aref’yev K.Yu., Prokhorov A.N., Fedotova K.V., Sharov M.S., Yanovskiy L.S. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie - Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building, 2016, no. 2, pp. 65-75.
[2] Obnosov B.V., Sorokin V.A., Yanovskiy L.S., Balyko Yu.P., Frantskevich V.P., Yagodnikov D.A., Zhivotov N.P., Surikov E.V., Sharov M.S., Tikhomirov M.A. Konstruktsiya i proektirovanie kombinirovannykh raketnykh dvigateley na tverdom toplive [Construction and design of combined solid-fuel rocket engines]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2014, 279 p.
[3] Kurziner R.I. Reaktivnye dvigateli dlya bol’shikh sverkhzvukovykh skorostei poleta [Jet engines for high-supersonic speeds]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1989, 263 p.
[4] Demidov S.S., Malinin V.I., Bulbovich R.V. Vestnik PNIPU. Aerokosmicheskaya technika - PNRPU Aerospace Engineering Bulletin, 2014, no. 36, pp. 119-130.
[5] Voronetskii A.V. Nauka i obrazovanie - Science and Education, 2016, no. 1. Available at: http://technomag.bmstu.ru/doc/830993.html (accessed 18.08.2016).
[6] Pohil P.F., Belyaev A.F., Frolov Yu.V. Gorenie poroshkoobraznykh metallov v aktivnykh sredakh [Combustion of powder metals in active media]. Moscow, Nauka, 1972, 294 p.
[7] Kudryavtsev V.M., Sukhov A.V., Voronetskii A.V. Rasprostranenie fronta khimicheskoy reaktsii v dvukhfaznom potoke [Spreading of chemical reaction front in two-phase flow]. Visokotemperaturnye gazovye potoki, ikh poluchenie i diagnostika [High-temperature gas flows, their creation and diagnostics]. 1987, vol. 4, pp. 66-69.
[8] Shevchuk V.G., Goroshin S.V., Klyachko L.A. Fizika goreniya i vzryva - Physics of combustion and explosion, 1980, vol. 1, pp. 57-63.
[9] Yagodnikov D.A. Vosplamenenie i gorenie poroshkoobraznikh metallov [Ignition and combustion of powdered metal]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2009, 432 p.
[10] Ozerova G.E., Stepanov A.M. Fizika goreniya i vzryva - Physics of combustion and explosion, 1973, vol. 5, pp. 627-635.
[11] Anderson D., Tannehill J., Fletcher R. Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer. New York, McGraw-Hill Publ., 1984, 803 p.
[12] User’s manual on website Software products and services from ANSYS and Fluent. Available at: http://www.fluent.com (accessed 18.08.2016).
[13] Morsi S.A., Alexander A.J. An investigation of particle trajectories in two-phase flow systems. Fluid Mech., 1972, vol. 2, pp. 193-208.
[14] Siegel R., Howell J. Thermal radiation heat transfer. Hemisphere Publishing Corporation, Washington DC, 1992, 1072 p.
[15] So S. Gidrodinamika mnogofaznykh sred [Hydrodynamics of multiphase media]. Moscow, Mir Publ., 1971, 720 p.
[16] Schmitz C. Handbook of Aluminium Recycling. Vulkan-Verlag GmbH, 2007, 510 p.
[17] Trusov B.G. Modelirovanie khimicheskih i fazovykh prevrascheniy pri vysokikh temperaturakh [Modeling of chemical and phase transformations at high temperatures]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 1991, 40 p.
[18] Vargaftik N.B. Handbook of termophysical properties of gases and liquids. NewYork, Springer Publ., 1975, 758 p. [In Russian: Vargaftik N.B. Spravochnik po teplofizicheskim svoystvam gazov i zhidkostey. Moscow, Nauka Publ., 1972, 720 p.].
[19] Rid R., Prausnitz J., Sherwood T. The properties of gases and liquids. New York, McGraw-Hill, 1977, 688 p. [In Russian: Rid R., Prausnitz J., Sherwood T. Svoistva gazov i zhidkostey. Leningrad, Khimiya Publ., 1982, 471 p.