Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Design and production specifics of variable-thickness sheet metal workpieces for aircraft part drawing

Published: 06.06.2018

Authors: Baburin M.A., Baskakov V.D., Zarubina O.V., Tarasov V.A.

Published in issue: #6(78)/2018

DOI: 10.18698/2308-6033-2018-6-1774

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Design, construction and production of aircraft

The article presents guidelines for designing and manufacturing variable-thickness disk-shaped workpieces made of sheet metal that ensure more uniform thickness of drawn parts. The novelty of our investigation results lies in describing variations in wall thickness and height of cylindrical parts as functions of geometrical parameters of these disk-shaped workpieces, the thickness of which decreases towards the edge. Our study simulated the drawing process numerically using the DEFORM software package. We determined the limiting drawing ratio by solving the differential equation of equilibrium for the flange of a variable-thickness disk-shaped workpiece. We established that workpieces characterised by a linear thickness variation function make it possible to compensate for increases in flange thickness during drawing of parts, making the resulting part thickness more than 3 times more uniform. We show that disk-shaped workpieces characterised by a linear thickness variation function enable manufacturing of parts featuring walls that have both constant and decreasing thickness. In order to reduce the number of drawing operations we suggest using disk-shaped workpieces characterised by linear, parabolic and logarithmic thickness variation functions. We recommend manufacturing variable-thickness disk-shaped workpieces by machining them pre-strained


References
[1] Chumadin A.S., Smykov A.F., Petrov A.P., Shemonaeva E.S. Tekhnologiya metallov (Metal Engineering), 2018, no. 3, pp. 18–22.
[2] Semenov I.E., Evsyukov S.A. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Tekhnicheskie nauki — Proceedings of the TSU. Technical sciences, 2017, no. 11, part. 1, pp. 34–40.
[3] Shemonaeva E.S., Goncharov A.V. Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo. Obrabotka materialov davleniem — Forging and Stamping Production. Material Working by Pressure, 2017, no. 2, pp. 11–16.
[4] Melnikov E.L., Serezhkin M.A., Stupnikov V.V., Bodareva A.V., Avanesyan V.P. Remont. Vosstanovlenie. Modernizatsiya — Repair, Reconditioning, Modernization, 2016, no. 12, pp. 28–33.
[5] Kovalevich M.V., Goncharov A.V., Gukov R.Yu. “Vestnik Moskovskogo aviatsionnogo instituta” Journal (Bulletin of Moscow Aviation Institute), 2016, vol. 23, no. 3, pp. 136–142.
[6] Shemonaeva E.S. Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo. Obrabotka mate-rialov davleniem — Forging and Stamping Production. Material Working by Pressure, 2015, no. 2, pp. 32–37.
[7] Kuznetsov A.F., Gorbunova Yu.D., Orlov G.A. Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo. Obrabotka materialov davleniem — Forging and Stamping Production. Material Working by Pressure, 2017, no. 3, pp. 19–23.
[8] Kulakov V.G., Moiseev V.K., Sharov A.A., Lomovskoy O.V., Plotnikov A.N. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk — Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 2013, vol. 15, no. 6 (4), pp. 855–860.
[9] Chumadin A.S., Ershov V.I., Shemonaeva E.S. Aviatsionnaya promyshlennost — Aviation Industry, 2013, no. 2, pp. 33.
[10] Volkhonskiy A.E., Kovalevich M.V., Goncharov A.V. Obrazovatelnye tekhnologii (Educational Technologies), 2014, no. 4, pp. 120–128.
[11] Kovalevich M.V. Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo. Obrabotka mate- rialov davleniem — Forging and Stamping Production. Material Working by Pressure, 2015, no. 2, pp. 23–26.
[12] Larin S.N., Nuzhdin G.A., Pasynkov A.A. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Tekhnicheskie nauki — Proceedings of the TSU. Technical sciences, 2016, no. 11, vol. 2, pp. 235–251.
[13] Baburin M.A., Baskakov V.D., Tarasov V.A., Zarubina O.V. Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo. Obrabotka materialov davleniem — Forging and Stamping Production. Material Working by Pressure, 2015, no. 1, pp. 3–6.
[14] Baburin M.A., Baskakov V.D., Zarubina O.V. Drawing of metalfluoraplastic sleeves from disk workpieces of variable thickness. Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением, 2015, № 7, с. 16–22.
[15] Baburin M.A., Baskakov V.D., Zarubina O.V., Ladov S.V., Nikolskaya Ya.M., Fedorov S.V. Tekhnologiya metallov (Metal Engineering), 2016, no. 11, pp. 2–8.
[16] Sizov E.S. (USSR). Zagotovka dlya glubokoy vytyazhki [Workpiece for deep drawing]. Inventor
[17] Fedorov S.V., Ladov S.V., Nikolskaya Ya.M., Baskakov V.D., Baburin M.A., Kurepin A.E., Gorbunkov A.A., Pirozerskiy A.S. Fizika goreniya i vzryva — Combustion, Explosion and Shock Waves, 2017, vol. 53, no. 4, pp. 122–125.
[18] Baburin M.A., Baskakov V.D., Gerasimov N.V., Zarubina O.V., Tarasov V.A. Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo. Obrabotka materialov davleniem — Forging and Stamping Production. Material Working by Pressure, 2014, no. 7, pp. 21–24.
[19] Mogilnyy N.I. Rotatsionnaya vytyazhka obolochkovykh detaley na stankakh [Spin forming of shells using lathes]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1983, 192 p.
[20] Sizov E.S., Baburin M.A., Sizova K.G., Alaverdov V.R., Rotnitskiy G.S. (USSR). Zagotovka dlya glubokoy vytyazhki [Workpiece for deep drawing]. Inventor
[21] Baburin M.A., Baskakov V.D., Zarubina О.V., Vasileva T.V. Sposob izgotovleniya listovykh profilirovannykh po tolshchine zagotovok dlya glubokoy vytyazhki [Manufacturing technique for thickness-profiled sheet metal workpieces for deep drawing]. Patent RU2595307, 2016, bul. no. 24, 2 p.