Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Cones in ANSYS Fluent with the usage of two different methods for constructing a computational grid

Published: 14.11.2018

Authors: Golubev A.G., Remizova O.I.

Published in issue: #11(83)/2018

DOI: 10.18698/2308-6033-2018-11-1821

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Aerodynamics and Heat Transfer Processes in Aircrafts

In this paper, an attempt has been made to compare the results of numerical simulation of supersonic flow around a blunted cone on hexahedral structured and tetrahedral unstructured grids in the ANSYS Fluent package. The construction of grids was carried out in the ANSYS ICEM CFD package. For both variants of calculations, the turbulence model of Spalart and Allmaras (SA) was used. The calculated values of the distributed and integral characteristics obtained as a result of simulation on the two types of grids are correlated with a sufficient degree of accuracy with the results of physical experiments conducted at Zhukovsky Central AeroHydrodynamic Institute (TsAGI), as well as with well-established empirical dependencies. According to the results of the work done, conclusions were made about the advantages and disadvantages of the types of grids considered. Recommendations are given for the more advantageous use of structured grids in aerogasdynamic problems


References
[1] Zubanov V.M., Krivtsov A.V., Shtraub A.A. Vestnik SGAU im. Akademika S.P. Koroleva. Ser. Aviatsionnaya i raketno-kosmicheskaya tekhnika — Vestnik of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering, 2012, no. 3 (34), pp. 185–191.
[2] Matveev S.G., Orlov M.Yu., Abrashkin V.Yu. Vestnik SGAU im. Akademika S.P. Koroleva. Ser. Aviatsionnaya i raketno-kosmicheskaya tekhnika — Vestnik of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering, 2011, no. 2, pp. 179–187.
[3] Tusinin A.V., Shalamov S.A., Avgustinovich V.G. Vestnik PNIPU. Ser. Aerokosmicheskaia tekhnika (PNRPU Bulletin), 2013, no. 35, pp. 31–48.
[4] Babaeva N. N., Orlov I. V. Uchenye zapiski TsAGI — TsAGI Science Journal, vol. XXII, 1991, no. 6, pp. 37–44.
[5] Baturin N.V., Bautrin O.V., Matveev V.N. Vestnik SGAU im. Akademika S.P. Koroleva — Vestnik of Samara University, 2009, no. 3 (19), pp. 298–304.
[6] Kalugin V.T., Golubev A.G., Epikhin A.S. Nauchny vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta grazhdanskoy aviatsii — Civil Aviation High Technologies, 2014, no. 199 (1), pp. 23–30.
[7] Molchanov A.M., Scherbakov M.A., Yanyshev D.S., Kuprikov M.Yu., Bykov L.V. Postroenie setok v zadachakh aviatsionnoy i kosmicheskoy tekhniki [Building grids in the problems of aviation and space technology]. Moscow, MAI Publ., 2013, 260 p.
[8] Erofeev M.M. Printsip postroeniya strukturirovannoy geksaedricheskoy setki v ANSYS [The principle of constructing a structured hexahedral grid in ANSYS]. Available at: http://sapr.ru/article/19894 (accessed February11, 2018).
[9] Postroenie ploskikh i prostranstvennykh vychislitelnykh setok v ANSYS [Building flat and spatial computational grids in ANSYS]. Available at: http://dolivanov.ru/node/134 (accessed February 11, 2018).
[10] Volkov K.N., Emelyanov V.N. Vychislitelnye tekhnologii v zadachakh mekhaniki zhidkosti i gaza [Computational technologies in problems of fluid mechanics]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2012, 468 p.
[11] Bogatyrev V.V. Uchenye zapiski TsAGI — TsAGI Science Journal, 2012, no. 1. Available at: http://www.tsagi.ru/institute/publications/memoirs/archive_annotations/1091/ (accessed February 11, 2018).
[12] Danilov A.A. Tekhnologiya postroeniya nestrukturirovannykh setok i monotonnaya diskretizatsiya uravneniya diffuzii. Dis. kand. fiz.-mat. nauk [Technology for constructing unstructured grids and monotone discretization of the diffusion equation. Cand. phys.-math. sc. diss.]. Moscow, 2002, 215 p.
[13] Vasilevskiy Yu.V., Danilov A.A., Lipnikov K.N., Chugunov V.N. Avtomatizirovannye tekhnologii postroeniya nestrukturirovannykh raschetnykh setok [Automated technologies for constructing unstructured computational grids]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2013, 133 p.
[14] Smelaya T.G. Tekhnicheskaya mekhanika (Engineering Mechanics), 2015, no. 4, pp. 155–168.
[15] Karasev P. I. Vestnik YuUrGU. Seriya Vychislitelnaya matematika i informatika — Bulletin of the South Ural State University, 2012, no. 47, pp. 46–58.
[16] Golubev A.G., Kalugin V.T., ed. Aerodinamika [Aerodynamics]. Moscow, BMSTU Publ., 2010, 687 p.
[17] Dimitrienko Yu.I., Kotenev V.P., Zakharov A.A. Metod lentochnykh adaptivnykh setok dlya chislennogo modelirovaniya v gazovoy dinamike [The method of adaptive tape grids for numerical simulation in gas dynamics]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2011, 280 p.
[18] Dimitrienko Yu.I., Zakharov A.A., Abakumov A.S., Koryakov M.N., Syzdykov E.K. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Estestvennye nauki — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Natural Sciences, 2011, no. 4, pp. 44−54.
[19] Artonkin V.G., Leutin P.G., Petrov K.P., Stolyarov E.P. Aerodinamicheskie kharakteristiki ostrykh i prituplennykh konusov pri dozvukovykh i sverkhzvukovykh skorostyakh [Aerodynamic characteristics of sharp and blunted cones at subsonic and supersonic speeds]. Trudy Tsentralnogo aero-gidrodinamicheskogo instituta im. prof. N.E. Zhukovskogo [Proceedings of Zhukovsky Central AeroHydrodynamic Institute (TsAGI)]. Moscow, TsAGI Publ., 1972, no. 1413, 93 p.
[20] Berendeev N.N., Liubimov A.K., ed. Primenenie sistemy ANSYS k resheniyu zadach mekhaniki sploshnoy sredy [Application of the ANSYS system to solving problems of continuum mechanics]. Nizhny Novgorod, UNN Publ., 2006, 227 p.
[21] Andrekayte A.A., Isaev V.K. Algoritmy postroeniya regulyarnykh i neregulyarnykh setok v odnosvyaznoy ploskoy oblasti [Algorithms for constructing regular and irregular grids in a simply connected flat domain]. Trudy XLIX nauch. konf. MFTI, Aerofizika i kosmicheskie issledovaniya. MFTI, Moskva-Dolgoprudny [Proceedings of the XLIX MIPT scientific. conf. Aerophysics and Space Research. MIPT, Moscow-Dolgoprudny]. MIPT Publ., 2006, pp. 72–73.
[22] Kalugin V.T. Aerodinamika organov upravleniya poletom letatelnykh apparatov [Aerodynamics of aircraft flight controls]. Moscow, BMSTU Publ., 2004, 688 p.