Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Statistical refinement of the Fregat upper stage sustainer afteraction pulse in improving accuracy of the spacecraft launching

Published: 18.10.2022

Authors: Simonov A.V., Vorobyov A.L., Kovaleva S.D., Gordienko E.S., Rozin P.E., Kosenkova A.V.

Published in issue: #10(130)/2022

DOI: 10.18698/2308-6033-2022-10-2218

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Aircraft Dynamics, Ballistics, Motion Control

As it is known from practice, the most important influence on the accuracy of the payload launching into the target orbit is exerted by measurement errors of the command instrumentation system sensors, as well as by the sustainer afteraction pulse spread. A method is considered to increase accuracy of launching into a given orbit using the Fregat upper stage by refining the sustainer afteraction pulse. According to the results of launches, actual errors in the realized orbit linear parameters were recalculated in the afteraction pulse deviations. Then, the afteraction pulse average value was refined by statistical analysis in several iterations, which made it possible to significantly reduce the launching errors and confirm correctness of the developed technique.


References
[1] Dishel V.D., Eliseeva М.А., Mulyukin А.М., Sapozhnikov А.I., Simakov M.L. Sistemy upravleniya AO “NPTs AP” v proyektakh AO “NPO Lavochkina” [JSC SPAAIB control systems in the Lavochkin Association projects]. Vestnik NPO imeni S.A. Lavochkina (Bulletin of Lavochkin Association), 2022, no. 2, pp. 76–81.
[2] Morozov V.V., Trunov Yu.V., Komissarov А.I., Pak Е.А., Zhuchkov А.G., Dishel V.D., Zalikhina Е.Е., Parondzhanov V.D. Sistema upravleniya mezhorbitalnogo kosmicheskogo buksira “Fregat” [Control system of the Fregat interorbital space tug]. Vestnik NPO imeni S.A. Lavochkina (Bulletin of Lavochkin Association), 2014, no. 1, pp. 16–25.
[3] Dishel V.D., Sapojnikov AI., Malishev A.V. High-precision guaranteed validity estimation methods application for integrated inertial navigation solution of orbital vehicles. Advances in the Astronautically Sciences, 2017, vol. 161, pp. 353–372.
[4] Morskoy I.M., Simonov A.V., Lyaskovskaya V.I., Ezhov A.S. Ballisticheskoye obespechenie razrabotki i poletov mezhorbitalnogo kosmicheskogo buksira “Fregat” [Ballistic support in design, development and flight of the Fregat interorbital space tug]. Vestnik NPO imeni S.A. Lavochkina (Bulletin of Lavochkin Association), 2014, no. 1, pp. 10–15.
[5] Simonov A.V., Morskoy I.M., Gordienko E.S., Vorobyov A.L., Pol V.G. Obespechenie nesoudareniya i bezopasnogo raskhozhdeniya bolshogo chisla kosmicheskikh apparatov pri vyvedenii razgonnym blokom “Fregat” [Ensuring non-collision and safe distancing of a large number of spacecraft when launched by the Fregat upper stage]. Inzhenerny zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovation, 2020, iss. 8 (104). https://doi.org/10.18698/2308-6033-2020-8-2007
[6] Ageenko Yu.I. Dvigatel stabilizatsii, oriyentatsii i obespecheniya zapuska marshevogo dvigatelya MKB “Fregat” [Stabilization and orientation engine ensuring the Fregat IOST sustainer start]. Vestnik NPO imeni S.A. Lavochkina (Bulletin of Lavochkin Association), 2014, no. 1, pp. 44–46.
[7] Aleksandrov L.G., Kuzmin O.А., Makarov V.P. Dvigatelnaya ustanovka reaktivnoy sistemy upravleniya mezhorbitalnym kosmicheskim buksirom “Fregat” [Propulsion System of the Reaction Control System of Fregat Interorbital Space Tug]. Vestnik NPO imeni S.A. Lavochkina (Bulletin of Lavochkin Association), 2014, no. 1, pp. 47–49.
[8] Nevatus I.S. Konstruktivnye osobennosti dvigatelnoy ustanovki razgonnogo bloka “Fregat” [Construction features of the Fregat upper stage propulsion system]. Aktualnye problemy aviatsii i kosmonavtiki — Actual problems of aviation and cosmonautics, 2017, vol. 1, no. 13, pp. 163–164.
[9] Deryagin Yu.А., Dubovitskiy А.V. Marshevyi dvigatel mezhorbitalnykh kosmicheskikh buksirov “Fregat”, “Fregat-SB” [Sustainers of Fregat and Fregat-SB interorbital space tugs]. Vestnik NPO imeni S.A. Lavochkina (Bulletin of Lavochkin Association), 2014, no. 1, pp. 41–43.