Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Radical schemes for representing objects of observation and restrictions in the operation of the spacecraft target equipment for the task of forming its working program

Published: 09.04.2020

Authors: Pirogov M.V., Pleshchev N.N., Rozhkov V.V.

Published in issue: #4(100)/2020

DOI: 10.18698/2308-6033-2020-4-1973

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Aircraft Dynamics, Ballistics, Motion Control

The paper considers the problem of generating a list of objects for space survey. To solve the problem it is proposed to use mathematical objects — schemes of radicals, aimed at eliminating critical weaknesses related to the use of mathematical models and corresponding software and hardware in the problem area of complex goal-oriented systems. Also mathematical standardization of complex goal-oriented systems based on the use of radical schemes seems to be necessary. The paper substantiates the need for using radical schemes for the standard representation of objects of observation and restrictions in the operation of the spacecraft target equipment for the task of designing its working program.


References
[1] Chechkin A.V., Pirogov M.V. Neyrokompyutery: razrabotka, primenenie — Neurocomputers, 2018, no. 8, pp. 3–19.
[2] Vasenin V.A., Pirogov M.V., Chechkin A.V. Informatsionno-sistemnaya bezopasnost kriticheskikh sistem: monografiya [Information and system security of critical systems: monograph]. Moscow, KURS Publ., 2018, 348 p.
[3] Pirogov M.V. Programmnaya inzheneriya (Software Engineering), 2013, no. 4, pp. 2–15.
[4] Ershov A.P. Predvaritelnye soobrazheniya o leksikone programmirovaniya [Preliminary considerations on the lexicon of programming]. In: Izbrannye trudy [Selected works]. Novosibirsk, 1994, pp. 395–406.
[5] Kotov V.E. Rasshiryaushchayasya vselennaya informatiki [Expanding universe of computer science]. In: Andrey Petrovich Ershov — uchenyy i chelovek [Andrey Petrovich Ershov as a Scientist and a human being]. Novosibirsk, 2006, pp. 158–166.
[6] Potyupkin A.Yu., Chechkin A.V. Iskusstvennyy intellekt na baze informatsionno-sistemnoy izbytochnosti: monografiya [Artificial intelligence on the basis of information and system redundancy: monograph]. Moscow, KURS Publ., 2019, 384 p.
[7] Soboleva T.S., Chechkin A.V. Obespechenie razvitiya sistem na osnove intellektualizatsii i radikalnogo modelirovaniya takikh system [Ensuring the development of systems based on intellectualization and radical modeling of such systems]. Sbornik trudov Vserossiyskoy konferentsii «Sovremennaya matematika i kontseptsiya innovatsionnogo matematicheskogo obrazovaniya» [Proceedings of the all-Russian conference “Modern mathematics and the concept of innovative mathematical education”]. Moscow, 2015, pp. 33–44.
[8] Chechkin A.V. Klassifikatsiya bazovykh ultrasistem [Classification of the base ultrasystems]. Sbornik trudov V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferenysii «Sovremennaya matematika i kontseptsii innovatsionnogo matemati-cheskogo obrazovaniya» [Proceedings of the all-Russian conference “Modern mathematics and the concept of innovative mathematical education”]. Moscow, MFO Publ., 2018, pp. 104–119.
[9] Podkolzin A.S. Kompyuternoe modelirovanie logicheskikh protsessov. Arkhitektura i yazyki reshateley zadach [Computer modeling of logical processes. Architecture and languages of problem solvers]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2008, 1024 p.
[10] Gubanov A.A., Pirogov M.V., Pleshchev N.N., Rozhkov V.V. Neyrokompyutery: razrabotka, primenenie — Neurocomputers, 2015, no. 3, pp. 51–58.